Дизайн и предпечат на листовки и етикети ВЕГА ПЛЮС

Листовки за хранителна добавка ВЕГА ПЛЮС

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на листовка за комплексна хранителна добавка по оригинална рецепта на д-р Димитър Пашкулев, произведена в Германия по поръчка на българската фирма Нупровиа ЕООД.

Листовката е предназначена за рекламно разпространение от Нупровиа ЕООД в търговски обекти и вериги магазини за хранителни добавки в България, както и за информация за всички интересуващи се от здравословно хранене.

Формат А5, двустранен офсетов пълноцветен печат, хартия хромгланц 150 гр/м2.

 • Дизайн и предпечатна подготовка на листовка
 • Продуктова рекламна фотография - снимките на продукта за листовката са направени от нас
 • Векторизация и обработка на лога и векторни илюстрации в дизайна на листовката
 • Тифецване (премахване на фона) на снимки, тонална и цветова корекция и оптимизация
 • Генериране на QR код към сайта на фирмата
 • Подготовка на снимките на продукта за публикуване в сайта на фирмата.
 • Пълноцветен офсетов и дигитален печат на листовката (в различни тиражи).

Етикет (стикер) за хранителна добавка ВЕГА ПЛЮС

Дизайн и предпечатна подготовка за етикет (стикер) за кутии на хранителната добавка ВЕГА ПЛЮС - два вида - на български и немски език.

Етикетът е с размер 380 х 115 мм, едностранен цветен печат, предназначен за отпечатване в Германия по поръчка на Нупровиа ЕООД - България, съответно за разпространение на продукта в Германия и в България.

Дизайнът и цветните настройки са съобразени с възприетите в Европа германски стандарти за предпечатна подготовка за офсетов печат FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).

 • Дизайн и предпечатна подготовка на етикет за кутии
 • Векторизиране и обработка на лога и векторни илюстрации
 • Набор, предпечат и оформление на таблици на български и немски езици
 • Генериране на векторен баркод за продукта, баркодът е отпечатан в етикета

Дизайн и предпечатна подготовка за етикети ВЕГА ПЛЮС

Поръчките са приети и изпълнени онлайн чрез нашата платформа за онлайн дистанционна работа с клиенти.

Допълнителна информация за продукта може да намерите в уеб сайта на Нупровиа ЕООД. (вижте линк по-долу, сайтът не е наша разработка)
Изпълнение: 
2017 - 2020 год.
Дизайн и печат на листовки
Дизайн и печат на листовки
Дизайн и предпечатна подготовка на етикети